با سلام
طبق درخواست مشتریان در اخرین اپدیت سایت تحویل آنی اضافه شد

سرور مجازی ایران : تحویل به صورت آنی
سرور مجازی نیمه اختصاصی : تحویل در کمتر از 30 دقیقه
سرور اختصاصی : تحویل وابسته به موجود بودن سخت افزار , 1 تا 7 روز زمان بر است
سرور مجازی وارز : تحویل درکمتر از 72 ساعت
سرور مجازی المان : تحویل به صورت آنی
 سرور مجازی فرانسه : تحویل به صورت آنیdateTime.tuesday, dateTime.may 18, 2021

« بازگشت