هاست سی پنل المان

CpanelAlman 1
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • NVMe نوع هارد
CpanelAlman 2
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • NVMe نوع هارد
CpanelAlman 3
 • 1000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • NVMe نوع هارد
CpanelAlman 4
 • 2000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • NVMe نوع هارد