سرور مجازی فرانسه

سرور مجازی فرانسه 1

• رم 2 گیگ
• هارد 20 گیگ NVMe
• سی پی یو 1 VCore
•بهنای باند نامحدود
•سرعت پورت 1 گیگابیت
•آپ تایم تضمینی
•تغییر سیستم عامل در صورت درخواست
•سیستم عامل لینوکس و ویندوز
•کمترین پینگ با کشور های خارج

سرور مجازی فرانسه - 2

• رم 4 گیگ
• هارد 40گیگ NVMe
• سی پی یو 2 VCore
•بهنای باند نامحدود
•سرعت پورت 1 گیگابیت
•آپ تایم تضمینی
•تغییر سیستم عامل در صورت درخواست
•سیستم عامل لینوکس و ویندوز
•کمترین پینگ با کشور های خارج

سرور مجازی فرانسه - 2

• رم 8 گیگ
• هارد 80گیگ NVMe
• سی پی یو 3 VCore
•بهنای باند نامحدود
•سرعت پورت 1 گیگابیت
•آپ تایم تضمینی
•تغییر سیستم عامل در صورت درخواست
•سیستم عامل لینوکس و ویندوز
•کمترین پینگ با کشور های خارج

سرور مجازی فرانسه - 3

• رم 16 گیگ
• هارد 160گیگ NVMe
• سی پی یو 4 VCore
•بهنای باند نامحدود
•سرعت پورت 1 گیگابیت
•آپ تایم تضمینی
•تغییر سیستم عامل در صورت درخواست
•سیستم عامل لینوکس و ویندوز
•کمترین پینگ با کشور های خارج